— Nieuwsgierig naar het programma van 2020? —

Nog even geduld.
We zijn inmiddels druk bezig om na te denken over de editie 2020.
Zodra het thema en programma bekend is, vind je het hier.  Voor de beeldvorming, hieronder
enkele van de workshops en activiteiten van afgelopen editie (31 januari 2019). 

 


Programma

Net als elk jaar hadden we een verrassend programma vol ervaring, discussie en inspiratie. Je kent ons als denkers en doeners, meedenkers en tegensprekers. Dit vind je allemaal terug in het programma.

09.00 uur – Inloop
09.30 uur – Introductie, gezamenlijke start
10.15 uur – Keuze uit diverse workshops – ronde 1
11.30 uur – Pauze
11.45 uur – Keuze uit diverse workshops – ronde 2
13.00 uur – Lunch + Lunchlezing
14.15 uur – Keuze uit diverse workshops – ronde 3
15.30 uur – Pauze
15.40 uur – Bringing differences together
16.00 uur – Zoveel mensen, zoveel verschillende geluiden – Lambert Mutsaers
16.45 uur – Borrel

 

Zomaar wat workshops van de laatste editie

Aan de slag met anders luisteren!
Zenden versus ontvangen

Hoe vaak luisteren we niet om zelf te willen antwoorden? Hoe vaak staat jouw eigen radiozender eigenlijk echt afgestemd op de ander? In deze workshop ga je zelf aan de slag met Anders Luisteren. Met technieken uit o.a. Deep Democracy ga je ervaren wat het je brengt als je echt anders luistert. Er zijn zoveel kanalen die je kan gebruiken als je luistert, en vaak gebruiken we er maar 1 of 2. In deze workshop leer je nog meer uit een gesprek te halen.

Je haalt het maximale uit de aangeboden oefeningen als je een intervisie achtige vraag of (klein) dilemma voorbereid. Die kan je dan inbrengen in de kleinere groepen waarmee we gaan werken. De ander kan zijn/haar luistervaardigheden op jou oefenen en jij hebt daarna waarschijnlijk je casus met meer wijsheid verrijkt :).

Door: Sabine Mastwijk 

Conflicten in teams
Afhankelijk versus tegen afhankelijk

Zeg eens eerlijk: Ga jij voor het grote geheel of kies je voor jezelf ?  Onmogelijke keuze? Toch ligt in deze vraag precies de kern van vrijwel alle conflicten in teams. De moeder van alle teamtegenstellingen: afhankelijkheid vs tegen afhankelijkheid. Want: ben jij van de normen en waarden? Doe je dingen omdat het zo hoort? Weet jij wat de bedoeling is, of weet jij zelf wel wat goed is? Laat je je leiden door wat anderen van je vragen of kies je je eigen pad? Zoek jij het conflict of blijf je neutraal.

Er is veel geschreven over fases in teamontwikkeling, maar nog weinig over hoe individuen in teams die fases beïnvloeden. In de workshop van Jaco van der Schoor ervaar je jouw basisneiging en je leert hoe individuen groepen frustreren of juist verder helpen. En de gewetensvraag: help jij jouw team verder, of juist niet?

Door: Jaco van der Schoor

Kracht van kwetsbaarheid
kwetsbaarheid versus kracht

Tijdens de check-in van een teamdag vertelde ik dat ik het elke keer weer spannend vind om als teamcoach een dag te starten met een nieuw team. Twee nieuwe teamleden (zij waren net een paar weken aan het werk in het team) vertelde na mij dat zij best geworsteld hadden om in het nieuwe team een plekje te vinden. Aan het eind van de dag bleek deze start voor hen bijzonder prettig; het had hun de verbinding met het team gegeven waar ze op gehoopt hadden.

In onze westerse samenleving is het niet vanzelfsprekend dat je je kwetsbaar opstelt. Er zit een taboe op zaken als “fouten maken”, “iets niet aan kunnen” en “iets spannend vinden”. Toch zijn dit precies de zaken die de dynamiek in een team continu beïnvloeden. Openheid hierin geeft lucht, ruimte, verbinding en daarmee teameffectiviteit. Maar het moet ook geen psychologische praatgroep worden.

Hoe maak jij gebruik van kwetsbaarheid en waar ligt de grens?

Door: Thijs Rijnbergen

Yes een meningsverschil!
Uitspreken versus Inhouden

Misschien ken je dat wel, dat er in je team weleens een kant A en een kant B ontstaat. En dat zowel kant A als B overtuigd is van haar gelijk. Op zo’n moment kun je in een langdurige discussie verzeild raken, waar uiteindelijk iedereen van weg loopt zonder te weten wat de conclusie is… Nieuwsgierig hoe je zo’n frustrerende situatie kunt ombuigen in een vruchtbare?

We laten je tijdens deze workshop ervaren hoe verschillen van mening een prachtige kans zijn om écht tot nieuwe inzichten te komen met elkaar. De ervaring leert dat we ons willen uitspreken, maar dat vaak onhandig doen, of ons juist inhouden, waardoor onderstroom ontstaat. Na een ‘Gesprek op Voeten’ over deze tegenstelling uitspreken vs inhouden, duiken we het onbekende in middels ‘Pijlen Gooien’ (beiden werkvormen uit Deep Democracy). Want juist door de verschillen te vergroten kan er weer verbinding ontstaan en vinden we het snelst de oplossing.

Door: Liz Triepels

Het leiderschap/lidmaatschap-dilemma
De leidende principes van Leiderschap en Lidmaatschap

De effectieve samenwerking neemt toe zodra leiders en teams zich meer bewust worden van hun eigenlijke taak en het verschil omarmen tussen leiderschap en lidmaatschap. Veiligheid groeit als het bijvoorbeeld helder is wat er van mij als medewerker wordt verwacht, wanneer het goed of fout is. Dat het helder is hoe we elkaar aanspreken en aanmoedigen. Dat het helder is wat we aan elkaar hebben, binnen de kaders van een professionele organisatie.

Tijdens deze ervaringsgerichte workshop ontdek je: Wat is het verschil tussen leiderschap en lidmaatschap? Hoe ga ik daarmee om? Wat heb ik hierin te doen? We onderzoeken: Waar heb je te leiden? En waar vind je je lidmaatschap? Deze workshop richt zich op trainers, coaches, leidinggevenden én teamleden. Kortom, iedereen is welkom.

Door: Timo Wilke

Aan de slag met Zelfsturende teams
Koersvast of speelbal

In de film Cast Away (2000) besluit de hoofdpersoon om zonder koers, zonder richting en zonder navigatie met een vlot de oceaan op te gaan; een wanhoopsdaad want het alternatief, sterven in eenzaamheid staat hem niet aan. Teams en medewerkers binnen teams zijn over het algemeen niet van plan om onder zulke condities het ruime sop te kiezen. Liever blijven ze veilig op het droge en vragen ze de leiding om het roer ter hand te nemen. Toch zie ik ze vaak worstelen, verloren op de oceaan … ‘zelfsturende teams’.

Maar hoe kun je zelfsturend zijn als je geen sturingsinformatie hebt? Welke sturingsinformatie heb je dan nodig en welke competenties om daadwerkelijk zelf te kunnen sturen? In deze workshop koppelt Jeroen Frerichs zijn eigen zee-kayak-ervaring aan dit voor veel organisaties actuele vraagstuk. Als deelnemer kun je met je eigen casus (meenemen) aan de slag om koersvast leiderschap te ontwikkelen voor zelfsturende teams.

Door: Jeroen Frerichs

Klantcasus: Het goede Gesprek
De status van functioneringsgesprekken, stoppen of doorgaan?

Voer jij nog functioneringsgesprekken? Stoppen met functioneringsgesprekken is hot! Steeds meer organisaties maken een transitie naar andere manieren en vormen van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en de pvb-cyclus.

Bij meerdere van onze klanten zien wij de beweging van ‘verplichte’ jaarlijkse gesprekken naar het vaker, maar niet formeel, voeren van het goede gesprek. Zo ook bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het vragen en ontvangen van feedback staat hier centraal. Jaarlijks formuleren medewerkers, al dan niet in hun team, hun ontwikkelvraag en gaan gedurende het jaar aan de slag met die vraag. Feedback van collega’s en leidinggevenden is dan essentieel. Het goede (team)gesprek werkt alleen als er sprake is van een focus op ontwikkeling. Op samen continu verbeteren. Die focus kan heel goed in een team gestimuleerd worden.

Andere organisaties gaan nog verder en schaffen functioneringsgesprekken helemaal af. In deze workshop gaan we met als voorbeeld de Gemeente ‘s-Hertogenbosch de ontdekking in. Wat heeft de transitie opgeleverd en wat heeft het gekost. Wijsheid van deelnemers is meer dan welkom! Wat zijn alternatieven in jouw omgeving? Wat komt er voor in de plaats? En met welk doel eigenlijk? Is het een hippe trend, een beweging die wel weer weggaat of is het klaar met deze vorm van gesprekken?

Door: Thomas de Vries

Varieer in ritme!
Vooruitgaan door stilstaan

Werkdruk wordt veel ervaren en iedereen zoekt naar Flow. Maar hoe kom je daar? “Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast”, zong Herman van Veen al in de jaren ’80. Alsof de tijd heeft stil gestaan!

Snel reageren, overal bij moeten zijn… klanten, sociale media, collega’s, nieuwste trends, cursussen volgen, werk wat doorgaat. Voor je het weet ben je onderdeel van de golf van drukte. Ben je wel met collega’s bij elkaar, maar niet samen. Spreek je je klant, maar is er geen contact.

Als je met je team het juiste ritme weet te vinden van versnellen en vertragen vergroot je het werkplezier. Je put elkaar niet uit, maar focust je op de duurzame inzetbaarheid van mensen. En soms moet je juist snel beslissen! Hier wil ik bij zijn! Want ik wil weten hoe ik varieer in ritme en hoe ik mijn team daarin kan beïnvloeden…

Door: Inge Smak

Je krijgt niet wat je wil, maar wat je beloont!
Competitie versus coöperatie

Veelgehoorde uitspraken van klanten die ons benaderen voor teamontwikkeling; “Men is hier vaak veel meer ‘tegen elkaar’ dan ‘samen met elkaar’ aan het werk.” “Men denkt eerder aan ‘what’s in it for me’, in plaats van ‘what’s in it for we’.” “De eigen straatjes worden als eerste schoongeveegd, dan pas de andere, als dat hier al gebeurt”… Hier willen we van af, kunnen jullie hier iets mee?!

Sturingsmechanismen in organisaties zijn vaak niet ingericht om bovenstaande problemen op te lossen. Elke afdeling is vooral bezig met het uitvoeren van de eigen taak (vaak met eigen bonus- of beloningstargets aan de horizon) in plaats van aan te sluiten bij de gezamenlijke missie.

Gevolg hiervan is dat professionals vooral eerst eigen tuinen aanharken alvorens over de schutting te kijken. En omdat er toch een schutting staat, gebruiken ze die vooral om er van alles overheen te gooien of om niet in onze keuken te laten kijken. Vaak ook nog met resultaat. Maar of de samenwerking ermee gediend is… (en daarmee het resultaat op lange termijn)?

 

Hoe breng je krachtige drijfveren als competitie en coöperatie bij elkaar zodat een krachtige ‘best of both worlds’ ontstaat? Dat gaan we ontdekken en er mee experimenteren.

Door: Remko Sietsma

Sociale stijlen van Bolton & Bolton
Complementair vs tegengesteld

Waarom werk je met de ene collega zo makkelijk samen en is het met een ander soms lastig? Ben jij diegene die vaak het meest aan het woord is, of toon je wat meer afwachtend gedrag? Heb je het graag over wie je bent tegengekomen of liever over wat je hebt gedaan? En wat zegt dit allemaal over jouw voorkeuren met betrekking tot effectieve samenwerking?

Ontdek jouw stijl, leer aansluiten bij andere stijlen en wordt een betere observeerder in jouw team. Het sociale stijlen model gaat om het gedrag dat je zelf laat zien en bij een ander kunt zien. Maar weinig mensen zijn in staat om gedrag te interpreteren zonder verkeerde gevolgtrekkingen over de attitudes die daar onder liggen. Het sociale stijlenmodel helpt om goede conclusies te trekken en is direct eenvoudig inzetbaar.

Door: Timo Wilke

Polariteiten in aannames, verwachtingen en groepsvorming
Teamontwikkeling is leuk, samenwerken best lastig

Een interactief uur met kijk- en doe-opdrachten over aannames, verwachtingen en groepsvorming. Je ervaart de snelheid van je eigen oordeel, emotie en overtuigingen. Hoe ga je om met anders denkenden, polariserende of afwijkende stemmen en tegenovergestelde meningen in je team? Waarom lijkt een afdeling in het bedrijf soms van een andere planeet? Hoor je erbij of niet? En hoe kan Deep Democracy daarin helpen?

Door: Thomas de Vries

Zoveel mensen, zoveel verschillende geluiden
Laat je je horen, ook al wordt het spannend?

We gebruiken onze stem de hele dag. Maar laat je ook horen waar het je echt om gaat. Je hebt een gedachte, een mening of een opvatting. Vanuit je persoonlijkheid of je professie heb je iets in te brengen, maar doe je dat ook? Geef je aan wat jij belangrijk vindt, of nodig hebt? Of hou je je in? En wat gebeurt er dan?

Trouw blijven aan wat jij te zeggen hebt is niet altijd even eenvoudig omdat afstemming op de loer ligt, waarmee je misschien iets inlevert van jezelf. Durf je je eigen geluid te laten horen en daarmee ruimte in te nemen? En misschien het risico te nemen dat je afwijkt en daarmee misschien de polariteit opzoekt. Dat roept mogelijk spanning of weerstand op maar juist in die wrijving ontstaat iets nieuws.

Tijdens de dag van de teamontwikkeling bieden we je een leuke en leerzame ervaring in wat er gebeurt wanneer je jouw geluid durft te laten horen. Wanneer je even in alle vrijheid je stem kunt laten horen. Want in jouw geluid zit muziek! En juist de diversiteit van de verschillende geluiden maken het totaalgeluid rijker.

Door: Lambert Mutsaers – Stembevrijder

Teamontwikkeling geen zee te hoog?
Lunchlezing

Carlo Huisman is misschien wel de meest onbekende succesvolste zeiler van Nederland van dit moment. Nadat hij in 2017 als bemanningslid van Team Nieuw Zeeland de America’s Cup won, werd hij direct gevraagd door Schipper Bouwe Bekking om als (jongste) bemanningslid van Team Brunel de Volvo Ocean Race te zeilen. In 2018 finishte hij met Team Brunel – spectaculair – als derde in Scheveningen na 10 maanden afzien op de wereldzeeën. Wat betekent het om als jongste teamlid je plek te moeten veroveren in een context waar de weers- en werkomstandighehen overweldigend zijn? Waar de druk op het team en de teamleden om te presteren enorm is? Tijdens de Dag van de teamontwikkeling doet Carlo zijn verhaal tijdens een unieke lunchlezing. Mis de boot niet!

Door: Carlo Huisman (deelnemer Volvo Ocean Race 2017-2018)